II LO Sandomierz
Poniedziałek, 24.09.2018
Nawigacja
Szkoła dzisiaj
  Podręczniki do klas I-III
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Biblioteka

Informacje dla Rodziców

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
Komunikat dyrektora CKE
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 dostępny jest tutaj:

Dostosowania 2018-2019

Informacje dodatkowe dotyczące ważności opinii psychologiczno-pedagogicznych: Zgodnie z par. 4.1. rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. W przepisach końcowych w par. 80 rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego uzupełniono, że opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane na podstawie par. 6a rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy. Zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU 2015 r., poz. 843) na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły, który – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Źródło: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=307

Admin dnia 18.09.2018 · Drukuj
SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2018
6 września rozpoczyna się tegoroczny Salon Maturzystów organizowany przez Perspektywy. Salon Maturzystów jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Maturzyści mogą uzyskać na nim komplet porad i informacji na temat matury (Eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych) jak również wymagań rekrutacyjnych (uczelnie z całej Polski) - co pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.

Szczegóły tegorocznego Salonu Maturzystów dostępne są na stronie: <KLIK>

Szczegółowych informacji udziela Pani Pedagog

Admin dnia 05.09.2018 · Drukuj
Kiermasz podręczników 2018


Kiermasz podręczników używanych - korytarz na parterze szkoły ( w czasie przerw)
w dniach 6,7 i 10 września od godziny 8.00.

Admin dnia 04.09.2018 · Drukuj
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 o 9.00 w sali gimnastycznej. Msza św. w kościele św. Józefa o 8.00.

Admin dnia 30.08.2018 · Drukuj
IV Festiwal Organizacji Pozarządowych
Nasi uczniowie wzięli udział w IV Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Pikniku Rodzinnym.clapmusic

Admin dnia 21.06.2018 · Drukuj
Strona 1 z 58 1 2 3 4 > >>
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
95 9429 0004 3001 0004 4206 0001

Cytat...
Są uczeni sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy niż stwierdzają prawdę.
Maria Curie-Skłodowska
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg
Sponsorzy


Odliczanie
Pozostało jeszcze
269 dni
do wakacji !
7025977 Unikalnych wizyt